•  
  • Most na Adi

   01. Decembar 2011.

   Izgradnja mosta na Adi  počela je u decembru 2008. godine, a završena je krajem 2011. Dužina mosta je 964m, a širina 45m, sa osam stubova od koji je centralni pilon br.6 visine 200m. U temelj pilona je pobijeno 118 šipova, a ukupno je ugrađeno 16.000m3 betona.

   Transport betona se obavljao sa dve strane. Sa „Novobeogradske“ strane pomoću pontona koji je prevozio auto-miksere sa betonom preko reke Save i sa „Čukaričke“ strane gde je preko pontona bio instaliran cevovod povezan sa auto-pumpama, pomoću koga je beton bio pumpan direktno u temelj pilona.

   Ukupna količina ugrađenog betona u Most na Adi iznosi 60.000m3.

  •  
  •  
  • Ponuda

   Preduzeće Beton plus d.o.o. je tokom svog poslovanja uspelo da na tržištu bude prepoznato kao pouzdan i siguran partner koji može proizvesti i isporučiti proizvod konstantno visokog kvaliteta.

  •  
  •  
  • Usluge

   U savremenim uslovima poslovanja kvalitetan proizvod je samo deo onoga što se od nas očekuje tako da veliku pažnju poklanjamo pravovremenoj isporuci betona našim klijentima.

  •