•  
  • Ponuda

   Preduzeće Beton plus d.o.o. je tokom svog poslovanja uspelo da na tržištu  bude prepoznato kao pouzdan i siguran partner koji može proizvesti i isporučiti proizvod konstantno visokog kvaliteta.

   Naš proizvodni program čine :

    

   Standardni betoni

   Standardni betoni sa različitim klasama čvrstoće : MB 10, MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40, MB 45,MB 50, MB 55, MB 60

   Najčešće korišćeni betoni koji se ugrađuju direktno iz miksera.

    

   Pumpani betoni

   Pumpani betoni sa različitim klasama čvrstoće : MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40, MB 45, MB 50, MB 55, MB 60

   Koriste se u onim situacijama kada je za njihovu ugradnju neophodna upotreba pumpe za beton.

    

   Specijalni betoni

   Specijalni betoni sa različitim klasama čvrstoće su nastali kao rezultat primene novih tehnologija i specifičnih zahteva tržišta :

   • Betoni otporni na delovanje mraza se koriste u uslovima izloženosti betonskih konstrukcija  klimatskim uticajima i kada temperature betonskih površina mogu pasti ispod nule.  
   • Betoni otporni na kombinovano dejstvo mraza i soli za odmrzavanje se najčešće koriste u niskogradnji, gde se  zahvaljujući njihovoj postojanosti sprečava da dođe do pojave „ljuštenja“ ugrađenog betona.
   • Vodonepropusni betoni se koriste najčešće za temelje i ona mesta gde treba sprečiti prodiranje vode kroz beton.
   • Samougrađujući betoni (SCC) se koriste pretežno za stubove, zidove i ona mesta na kojima zbog gustog rasporeda armature nije moguće korišćenje vibratora za beton. Prednost ovih betona je sto se prilikom ugradnje ne vibriraju i što se nakon skidanja oplate postiže izuzetno glatka površina.
   • Betoni za ekstremno brzo skidanje oplate se koriste u onim situacijama kada je zbog prirode posla neophodno da se oplata skida nakon nekoliko časova od ugradnje betona.
   • Betoni ojačani čeličnim vlaknima se koriste u betonskim podnim pločama (industrijske hale, trgovački centri, skladišni prostori, tuneli). Prednosti korišćenja ovih betona su:
   1. jednostavna i brža ugradnja
   2. veća mehanička otpornost na udare
   3. manja podložnost pucanju i lomljenju
   • Betoni ojačani mikrosintetičkim vlaknima se koriste za podne ploče i prefabrikovane betonske elemente. Mikrosintetička vlakna sprečavaju nastajanje mikropukotina, čime se uveliko postiže otpornost betona na habanje.

   Pored specijalnih betona Beton plus d.o.o. je u mogućnosti da proizvede betone ciljanih karakteristika po želji naručioca.

  •  
  •  
  • 2013Maj
  • Reference

   Američka ambasada u Beogradu

   Radovi na izgradnji nove ambasade SAD u Beogradu su počeli u septembru 2010.godine i trajali su do maja 2013. Sama zgrada ima površinu 14.000m2, a u sklopu kompleksa se jos nalaze i skladište, rad

  •  
  •  
  • Usluge

   U savremenim uslovima poslovanja kvalitetan proizvod je samo deo onoga što se od nas očekuje tako da veliku pažnju poklanjamo pravovremenoj isporuci betona našim klijentima.

  •  
  •  
  • Treba vam beton?

   U koliko vam je potreban beton možete popuniti formular.

  •