•  
  • Američka ambasada u Beogradu

   01. Maj 2013.

   Radovi na izgradnji nove ambasade SAD u Beogradu su počeli u septembru 2010.godine i trajali su do maja 2013. Sama zgrada ima površinu 14.000m2, a u sklopu kompleksa se jos nalaze i skladište, radionice, parking i manja zgrada u kojoj su smešteni  marinci-gardisti.

   Za samu izgradnju ambasade korišćeni su betoni visokog kvaliteta i posebnih karakteristika koje takvi objekti iziskuju.

   Ukupna količina ugrađenog betona  u kompleks nove ambasade u Beogradu iznosi 21.500m3.

   Činjenica da smo angažovani na ovom projektu samo potvrđuje naše trajno opredeljenje  da se samo kvalitetom proizvoda, profesionalnošću i poštovanjem rokova mogu ostvariti zacrtani ciljevi.

  •  
  •  
  • Ponuda

   Preduzeće Beton plus d.o.o. je tokom svog poslovanja uspelo da na tržištu bude prepoznato kao pouzdan i siguran partner koji može proizvesti i isporučiti proizvod konstantno visokog kvaliteta.

  •  
  •  
  • Usluge

   U savremenim uslovima poslovanja kvalitetan proizvod je samo deo onoga što se od nas očekuje tako da veliku pažnju poklanjamo pravovremenoj isporuci betona našim klijentima.

  •