•  
  • Maxima Center GP3, GP5, GP6

   U ulici Trešnjin cvet na Novom Beogradu započeta je 2008. godine izgradnja luksuznog poslovno-stambenog kompleksa, ukupne površine 42.000m2, podeljenog u tri celine. Dva objekta GP5 i GP6 su završeni 2010. godine, a GP3 je završen sredinom 2012.godine. Za izgradnju ovih objekata je korišćen SCC (samougrađujući ) beton visokih performansi, koji omogućava da nakon skidanja oplate ostane veoma glatka površina samog betona.

  •  
  •  
  • Galerija

  •  
  •  
  • Ponuda

   Preduzeće Beton plus d.o.o. je tokom svog poslovanja uspelo da na tržištu bude prepoznato kao pouzdan i siguran partner koji može proizvesti i isporučiti proizvod konstantno visokog kvaliteta.

  •  
  •  
  • Usluge

   U savremenim uslovima poslovanja kvalitetan proizvod je samo deo onoga što se od nas očekuje tako da veliku pažnju poklanjamo pravovremenoj isporuci betona našim klijentima.

  •