•  
  • Stambeno - poslovni kompleks "Central Garden"

   Stambeno- poslovni kompleks  “Central  Garden”  je počeo da se gradi krajem 2014. godine po fazama sa ukupnom površinom od  100.000 m2. Obuhvata  7 zgrada sa  500 stambenih jedinica , podzemni  parking prostor  i  poslovnu kulu. Završetak gradnje čitavog kompleksa  je planiran za 2020.godinu.

  •  
  •  
  • Galerija

  •  
  •  
  •  
  •  
  • Ponuda

   Preduzeće Beton plus d.o.o. je tokom svog poslovanja uspelo da na tržištu bude prepoznato kao pouzdan i siguran partner koji može proizvesti i isporučiti proizvod konstantno visokog kvaliteta.

  •  
  •  
  • Usluge

   U savremenim uslovima poslovanja kvalitetan proizvod je samo deo onoga što se od nas očekuje tako da veliku pažnju poklanjamo pravovremenoj isporuci betona našim klijentima.

  •